Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Στάρετς Ἀντωνίου τῆς Ὄπτινα Ὁδηγίες σε δόκιμη μοναχή γιὰ καθημερινὴ ἐνασχόληση:


Στάρετς Ἀντωνίου τῆς Ὄπτινα
Ὁδηγίες σε δόκιμη μοναχή γιὰ καθημερινὴ ἐνασχόληση:

• Ὅταν σηκώνεσαι ἀπὸ τὸν ὕπνο ἡ πρώτη σου σκέψη πρέπει νὰ στραφεῖ στὸ Θεό, ὁ πρῶτος σου λόγος πρέπει νά ῾ναι προσευχὴ στὸ Θεὸ – τὸν Πατέρα καὶ Δημιουργό σου.
• Νὰ μετανοεῖς καὶ νὰ δοξολογεῖς τὸ Θεὸ ποὺ δὲν ἐπέτρεψε ν᾿ ἀπωλεστεῖς ἀπὸ τὶς ἀδυναμίες σου.
• Βάλε ἀρχὴ νὰ κάνεις ὅ,τι εἶναι ἄριστο. Κανένας δὲ θὰ ὁλοκληρώσει τὴν πορεία πρὸς τὸν οὐρανό, ἐκτὸς ἀπὸ κεῖνον ποὺ ξεκινάει τὴν ἡμέρα του καλά.
• Νὰ ξεκινᾷς τὴν ἡμέρα σου σὰν σεραφεὶμ στὴν προσευχή, σὰν χερουβὶμ στὶς πράξεις καὶ σὰν ἄγγελος στὴ συμπεριφορά σου.
• Μὴν περνᾷς τὸν καιρό σου ἀργή.
• Σὲ ὅλες τὶς πράξεις, τὰ λόγια καὶ τὶς σκέψεις σου ὁ νοῦς σου νἆναι στὸ Θεό.
• Ὁ λόγος σου νἆναι ἤρεμος, ταπεινός, σοβαρὸς κι ὠφέλιμος. Ἡ σιωπὴ θὰ σὲ βοηθήσει νὰ λὲς μόνο τ᾿ ἀπαραίτητα λόγια, μὲ διάκριση. «Λόγος σαθρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω» (Ἐφεσ. δ´ 29).
• Μὴ γελᾷς μὲ θόρυβο, ἀλλὰ μόνο νὰ χαμογελᾷς. Κι αὐτὸ ὄχι συχνά.
• Ν᾿ ἀποφεύγεις τὴν ἀντιλογία καὶ τὴ φιλονικία.
• Ν᾿ ἀγαπᾷς πάντα τὴν ταπείνωση καὶ ν᾿ ἀποφεύγεις πάντα τὴν ὑπερηφάνεια.
• Μὴ μισήσεις κανένα, γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο.
• Νἆσαι ἐγκρατὴς στὸ φαγητό, τὸ ποτὸ καὶ τὰ γλυκά.
• Νἆσαι καταδεχτικὴ μὲ ὅλους· ἔτσι ὁ Θεὸς θὰ σ᾿ εὐλογεῖ κι οἱ καλοὶ ἄνθρωποι θὰ σ᾿ ἐπαινοῦν.
• Ὁ θάνατος δίνει τέλος σ᾿ ὅλα τὰ πράγματα. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὄχει πάντα στὸ νοῦ του ὁ ἄνθρωπος.
• Πράξεις σὰν κι αὐτὲς εἶναι εὐάρεστες στὸ θεό, ὡς «ὀσμὴ εὐωδίας πνευματικῆς».
• Σὲ παρακαλῶ νὰ μνημονεύεις στὶς προσευχές σου τὸν ἀνάξιο μοναχὸ Ἀντώνιο ποὔχει ἁμαρτήσει πολὺ σὲ ὅλους καὶ σὲ σένα, κι ὁ Θεὸς νὰ σοῦ μνησθεῖ στὴ βασιλεία Του.
• «Σὲ παρακαλῶ νὰ ματαιώσεις πρὸς τὸ παρὸν τὸ ταξίδι σου. Τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσουμε κάπου ἀλλοῦ ἀλλὰ μέσα μας, στὴν καρδιά μας. Θὰ μὲ ρωτήσεις: Τί εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Σοὺ ἀπαντῶ: Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἐνάρετη ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ νἄχει ἡ ψυχή σου ταπείνωση καὶ ὑπομονή, εἰρήνη. Ἂν ζεῖς ἔτσι, θὰ δεῖς τὴν εἰρήνη (δηλ. Τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ) μέσα σου ὅσο ζεῖς καί, μετὰ τὴν κοίμησή σου, θὰ ζεῖς πάλι μαζί της».

ΠΑΡΟΣ ΤΟ ΘΑΎΜΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΊΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΑΝΩΝ

Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, η ΠΑΡΟΣ γιορτάζει το θαύμα της σωτηρίας των 125 Παριανών που οι Γερμανοί είχαν καταδικάσει σε εκτέλεση, ως αντίποινα για το σαμποτάζ στο γερμανικό αεροδρόμιο και τον θάνατο ενός γερμανού αξιωματικού.

Η ματαίωση της εκτέλεσης έγινε ύστερα από την επίσκεψη του Γερμανού στρατιωτικού Διοικητή στην Λογγοβάρδα, ύστερα από πρόσκληση του τότε ηγούμενου αγίου γέροντα Φιλοθέου Ζερβάκου, όπου εκεί, μέσα στην Λογγοβάρδα συνέβησαν θαυμαστά γεγονότα, που οδήγησαν στην ανάκληση της απόφασης και τη σωτηρία των 125 μελλοθάνατων, που ήδη τους είχαν συγκεντρώσει σε ένα σπίτι, στο χωριό Μάρμαρα, κοντινό στο γερμανικό αεροδρόμιο, με σκοπό να τους εκτελέσουν.

Το θαύμα της αλλαγής τού αμετάπειστου ως εκείνη την ημέρα διοικητή Φον Μέρενμπεργκ συντελέστηκε μέσα στη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας, και γι' αυτό κάθε χρόνο εορτάζεται εκεί το θαύμα, με Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας, παρουσία πολλών κατοίκων του νησιού και των τοπικών Αρχών.

Θα έπρεπε βέβαια να συγκεντρώνεται ΟΛΟ το νησί εκεί, αυτή την ημέρα, για να ευχαριστήσει την Παναγία για το θαύμα, όμως είναι γνωστό ότι πιο εύκολα μαζευόμαστε για την ανάμνηση θρήνων παρά για την ανάμνηση μιας χαρμόσυνης επετείου...
Είμαστε δυσκίνητοι στην ευχαριστία... ("Οι δε εννέα πού;"... )

Υπενθυμίζουμε ότι η Μονή είναι ανδρώα και ισχύει το άβατο για τις γυναίκες, που όμως προσέρχονται και μένουν στην εξωτερική αυλή του μοναστηριού, αλλά συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία, αφού οι Πατέρες έχουν μεριμνήσει για την τοποθέτηση εκεί μεγαφώνων.

Στην εορταστική αυτή Επέτειο παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος - ο οποίος και κήρυξε τον θείο λόγο- καθώς και άλλοι ιερείς του νησιού.

Την Επέτειο τίμησε επίσης και ο Δήμαρχος Παρίων κος Μάρκος Κωβαίος, ο αντιδήμαρχος κος Μικές Λεοντής και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Μετά το τέλος της Λιτανείας και του Αγιασμού, η Μονή, γνωστή για τη φιλοξενία της, παρέθεσε το παραδοσιακό γεύμα με τα ρεβύθια και το ωραίο λογγοβαρδίτικο γλυκό κρασί, σούμα, και άλλα εδέσματα.

Και του χρόνου !!

Alexander Solzhenitsyn....

"True happiness can only be achieved if we learn to be happy and contented with what we are blessed with by God. Therefore, we must become adept at transforming open greed into ultimate gratitude; recognizing that possessions will more often take possession of us, as opposed to us ever possessing them!" (Alexander Solzhenitsyn)

IN THE PRESENCE OF GOD

IN THE PRESENCE OF GOD

- It's no coincidence that God revealed Himself here to Moses [and Elijah]. It is very quiet here. As it was also quiet at the time of Christ’s birth, Who came to this world in a manger, away from the city of Bethlehem and crowds of people. God usually chose quiet and peaceful circumstances when He wanted to address people, to start a special personal relationship with them. Quietness helps a person to stay calm and tranquil. It is hard to imagine another quiet, blessed place like this in any other part of the world. Many guests come here to visit. Even when not religious, they feel something special that fills their hearts. Many, many years ago the Mountain [Sinai] was named “The God Trodden Mountain.” Is it possible that He was present here for forty days without leaving His grace with us?

(Talking to the monks at St. Catherine's, from God’s Capital by Igor Polishchuk, Vitaly Glushchenko)

Photo: Sinai icon of Prophet Elijah fed by a raven; Sinai view; Dwelling place and oasis of Prophet Elijah

ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΉ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΎ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΎΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2ΑΠΌ ΤΗΝ ΖΩΉ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΎ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΎΛΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ. 1ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΌ.

ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ...


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΎΛΟΣ ΝΙΚΉΤΑΡΑΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ 5


Ο ΔΡΌΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ


"Ο Δρόμος των Ασκητών",
Του Τίτο Κολλιάντερ
Μετάφραση από τα Σουηδικά: π Ευσέβιος Βίττης
Εισαγωγή στην νέα έκδοση, π Αλέξανδρος Καριώτογλου
Πρώτο βήμα, η διαπίστωση και η παραδοχή της ανθρώπινης ανεπάρκειας
Οι άγιοι Πατέρες είναι σύμφωνοι σ’ αυτό το σημείο: Αυτό που πρώτα πρώτα πρέπει να έχεις πάντα στο νου σου είναι να μην εμπιστεύεσαι ποτέ και με κανένα τρόπο τον εαυτό σου. Ο αγώνας που αναλαμβάνεις τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Οι δυνάμεις σου είναι ανθρώπινες και γι’ αυτό πάρα πολύ ανεπαρκείς για να τα βγάλουν πέρα σ’ έναν τέτοιο αγώνα. Αν στηρίζεσαι μονάχα σ’ αυτές, γρήγορα θα πέσεις κάτω στη γη και δεν θα ’χεις όρεξη να συνεχίσεις την πάλη. Μονάχα ο Θεός μπορεί να σου δὠσει την επιθυμητή νίκη.
Το να μην εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις, αποτελεί για πολλούς μια μεγάλη δυσκολία και ένα σοβαρό εμπόδιο απ’ την ίδια την αρχή της πνευματικής ζωής. Αυτό όμως πρέπει να το υπερνικήσουμνε, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμιά προοπτική να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί πώς είναι δυνατό να δεχτεί ένας άνθρωπος συμβουλές ή βοήθεια όταν νομίζει πως τα ξέρει όλα, πως είναι σε θέση να τα κατορθώνει μόνος του όλα και δεν χρειάζεται γι’ αυτό καμιά απόδειξη εκ μέρους των άλλων; Από έναν τέτοιο τοίχο αυτάρκειας δεν είναι δυνατό να περάσουν φωτεινές ακτίνες. «Οὐαὶ οἱ συνετοί ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες!» φωνάζει ο προφήτης Ησαΐας (ε΄ 21), και ο απόστολος Παύλος προτρέπει: «μὴ γίνεσθε φρόνιμοι παρ’ ἑαυτοῖς» (Ρωμ. ιβ΄ 16). Η βασιλεία των ουρανών αποκαλύπτεται στους απλούς και ταπεινούς. Σε κείνους όμως που θεωρούν τον εαυτό τους σοφό και έξυπνο «ἀποκρύπτεται» (Ματθ. ια΄ 25).

"Το μέλλον της Ρωσίας καθορίζει η Ιερά Μονή Βαλαάμ και όχι η Ουάσιγκτον"
"Το μέλλον  της Ρωσίας καθορίζει η Ιερά Μονή Βαλαάμ και όχι η Ουάσιγκτον" δήλωσε ο δημοσιογράφος Lepehin Vladimir με αναφορά σε  πηγές του στην ρωσική κυβέρνηση..έδωσε το στίγμα της εθνικοθρησκευτικής προσέγγισης του Β.Πούτιν για την πορεία της Ρωσίας σε βάθος χρόνου..

Ας εφαρμόσουμε εκείνο που λέει ο όσιος Ησύχιος, «Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη Του, και το μέλλον στην Πρόνοια Του»......

Ας εφαρμόσουμε εκείνο που λέει ο όσιος Ησύχιος, «Αφήστε το παρελθόν στο έλεος του Θεού, το παρόν στην αγάπη Του, και το μέλλον στην Πρόνοια Του»......

ΠΕΡΊ ΠΟΝΗΡΟΥ ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.ΑΧΡΙΔΟΣ
ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΑΧΡΙΔΟΣ. Η ΕΧΘΡΙΚΗ ΔΙΆΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ